Trafikboken på arabiska V4

Kapitel-1 Körkort                                          1–10            
                                                                  
 
Sammanfattning av det första kapitlet. I det här avsnittet beskrivs hur du får ett körkort. Det första kapitlet i körboken på arabiska innehåller följande
 
1.1 Körkort ochtrafik                                  2
1.2 När du vill få ett körkort                      3–6
1.3 Körkortsbehörigheter                          7–10

 

 

Kapitel 2  Bil och människan i trafiken     11-100

 

Denna del av boken förklarar egenskaperna hos bilen, viktiga delar inom fordonsindustrin, liksom förhållandet mellan människan i trafiken. Den innehåller också en detaljerad beskrivning med bilder för att illustrera.

2.1      Bil och bildelar                            12–19
2.2      Säkerhetsföreskrifter                 20–32
2.3      Hur man startar bilen                 32–43
2.4      Tillbehör och tillägg om bil        44–61
2.5      Människan i trafiken                  62–78
2.6      Mognaden i trafiken                   79–81
2.7      Vad är alkohol                            82–86
2.8      Trafikolyckor                              87–96                 
2.9      Böter och straffavgifter             97–99
2.10    Stötdämpare                              100 


Kapitel 3 Stadskörning                          101–161
Kapitel III Sammanfattning

Stadskörning betyder planering, uppmärksamhet och beslutsfattande på mycket kort tid. Det måste ha god kunskap om förarens trafikreglar, ta hänsyn till andra som kör i trafiken och god uppmärksamhet för att undvika en trafikolycka. Detta är en god grund för att upprätthålla trafiksäkerheten i trafiken inom staden.

Kapitel III innehåller:
3.1     Trafikens grundregler                    102
3.2     Definitioner och termer                  102–103
3.3     Hastighet, och väg hastighet          103–109
3.4     Tresekundersregeln, tre                  110
3.5     Barn i trafiken                                  111–112
3.6     Huvudled                                           113 – 114
3.7     Väjningsplikt                                     115 – 118
3.8     Övergångsställe                                119 – 120
3.9     Cykel och moped                               121 – 124
3.10    Buss – Fordon i linjetrafik                125 – 128
3.11    Cirkulationsplats                               129 – 131
312     Vad är en väg                                    132 – 139
3.13    Stadskörning                                     140
3.14    Förbjudet att stanna och parkera     141 – 146
3.15    Datumparkering                                 146 – 152
3.16    Trafiksignaler                                     153 – 158
3.17    Polisman                                             159 – 161
 

Kapitel 4                                                         162–170

Bilens rörelseenergi ökar med kvadraten på hastighetsökningen, höjer du hastighet från 45 km/h till 90 km/h (2 gånger) får du 4 gånger stor rörelseenergin. Höjer du hastighet (3 gånger) ger 9 gånger så stor rörelseenergi. Rörelseenergin är den viktigaste faktorn för bromssträckan längd. Bromssträckan ökar på samma sätt som rörelseenergin (2) gånger.Rörelseenergin och bromssträckan ökar med kvadraten på hastighetsökningen. Syftet med säkerhetsbälte och barnstolar i bilen är för att förebygga och minska antal olyckor. Kapitlet behandlar följande: 4 krafter som påverkar bilen och säkerheten i bilen.
 
4.1     Krafter som påverkar bilen                 163 – 164
4.2     Reaktionssträckan,   Bromssträckan, stoppsträckan                                                 164 – 167
4.3      Säkerhet i bilen                                   168 – 170
 

5.Landsvägskörning                                       171–213
 
Den höga hastigheten på motorvägar, landsväg och motortrafikled av de viktigaste faktorerna för uppkomsten av de flesta dödsolyckorna. Andra faktorer som leder till olyckor på dessa vägar är trötthet, stress, tung trafik på vägen, föraren påverkas av alkohol, brist på uppmärksamhet på vägar med dåligt sikt, väglag och bilens skick. För att minska sådana incidenter ska man anpassa hastigheten eller defensivt och lämpligt avstånd mellan dig och bilen framför dig så att du kan bromsa i god tid. lätta på gasen på så sätt du ska minska utsläppen av gaser som leder till skador på miljön och människor.Landsvägskörning kan involvera högre hastigheter och många trafikolyckor. Olyckor kan bl a bero på dålig uppmärksamhet, stress, alkohol, tät trafik och placering av bilen under körning. Kapitlet behandlar följande: 


5.1      Vägmarkeringar                                   172 – 180
5.2      Körning på mindre landsväg                181
5.3      Placering av bilens på landsväg          182
5.4      Vägarbete                                             183 – 184
5.5      Tillfällig vägvisning vid vägarbeten    185
5.6      Långsamtgående fordon (LGF)           186
5.7      Vägren och omkörning                        187 – 189
5.8      Järnvägskorsning                                190 – 193
5.9      Vilt i trafiken                                        194
5.10    Mindre landsväg (Enskild väg)           195–197
5.11    Stora landsväg                                    198–202
5.12    Kantstolparna (Reflex stolpar)          202 – 204
5.13    Motortrafikled                                    205 – 206
5.14    Motorväg                                            206 – 208
5.15     Påfart, Avfart – motorvägen            208 – 211
5.16     Väg (2 +1) och väg (1+1)               211 – 213


Kapitel 6                                                      214-236

Mörkerkörning, halkkörning och miljön     214–236

Olika förhållande inverkar vår förmåga att köra på ett säkert sätt. Kunskaper om riskerna är mycket viktiga för att klara av att agera i svåra situationer. Stress, trötthet och skicket på bilen, samt vägen är avgörande för att undvika olyckor. Kapitel.6 tar upp följande:

6.1     Förmåga att köra i mörker                  215
6.2     Ljusbehandling i mörker                      215
6.3     Parkering i mörker                               216
6.4     Nödstopp i mörker                                216
6.5     Omkörning i mörker                              217 – 218
6.6     Halka, körning i halt väglag                  218 – 219
6.7     Att undvika sladd                                   219
6.8     Kontroll att häva sladd                          220
6.9     Miljön och Bevara miljön                       220 – 222
6.10   Rent och Fossila bränslen                      223 – 224
6.11   Växthuseffekten                                     225
6.12   Avgaser                                                   226 – 227
6.13   Katalysator                                             227 – 228
6.14   Ekonomisk bil och sparsam körning     228 – 233
6.15   Fordonsskatt 2015                                234 – 235
6.16     Bonus malus-system år 2018             235
6.17   Farligt gods                                           236

7-Vägmärken och vägmarkeringar                237–264


Svenska vägmärken och andra ordningar har olika storlekar, former och färger. Dessa vägmärken och ordningar har ett gemensamt mål, nämligen att säkra trafikmiljö för alla som vistas på våra svenska vägar. Vägmarkeringar är för att leda trafikanterna.

7.1     Varningsmärken, A                           238 – 241
7.2     Väjningspliktsmärken, B                  241
7.3     Förbudsmärken, C                            242 – 244
7.4     Påbudsmärken, D                             245
7.5     Anvisningsmärken, E                       246 – 247
7.6     Lokaliseringsmärken, F – I             248 – 253
7.7     Upplysningsmärken, J                     254
7.8      Symboler, S                                    254
7.9      Tilläggstavlor, T                             255 – 256
7.10    Trafiksignaler, SIG                        257 – 258
7.11    Vägmarkeringar, M                       259 – 260
7.12    Anvisningsanordningar, V, X, Y   260 – 261
7.13    Tecken av polisman, P                 262
7.14    Vägmärken med slutmärken        263 - 264
 
Tillägg-Trafikboken på Arabiska

Sidhänvisningar                                       265–270
Referenser                                               271
Vanliga ord och meningar                      272–281