Trafikboken på arabiska

 

Kapitel 1  Körkort                                       1 - 11

 

1.1 Körkort och trafik                                 2

1.2 När du vill få ett körkort                        3 -6

1.3 Körkortsbehörigheter                            7 -10

Frågor                                                         11

 

Kapitel 2  Bil och människan i trafiken     11-93

 

Denna del av boken förklarar egenskaperna hos bilen, viktiga delar inom fordonsindustrin, liksom förhållandet mellan människan i trafiken. Den innehåller också en detaljerad beskrivning med bilder för att illustrera.

2.1      Bil och bildelar                                      13-20
2.2      Säkerhetsföreskrifter                            21-33
2.3      Hur man startar bilen                            33-44
2.4      Tillbehör och tillägg om bil                    45-63
2.5      Människan i trafiken                              64-80
2.6      Mognaden i trafiken                              81-83
2.7      Vad är alkohol                                      84-88
2.8      Trafikolyckor                                        89-98
2.9      Böter och straffavgifter                        99-101
2.10    Stötdämpare                                        102
           Olika frågor                                         103-106                                     
Kapitel 3  Stadskörning
 
Kapitel III Sammanfattning

Stadskörning betyder planering, uppmärksamhet och beslutsfattande på mycket kort tid. Det måste ha god kunskap om förarens trafikreglar, ta hänsyn till andra som kör i trafiken och god uppmärksamhet för att undvika en trafikolycka. Detta är en god grund för att upprätthålla trafiksäkerheten i trafiken inom staden.


Kapitel III innehåller:

3.1                 Trafikens grundregler               108

3.2                 Definitioner och termer             108-109

3.3                 Hastighet, och väg hastighet     109-117


3.4                 Tresekundersregeln, tre            118

3.5                 Barn i trafiken                           119-120

3.6                 Huvudled                                  121 - 122

3.7                 Väjningsplikt                            123 - 127

3.8                 Övergångsställe                       128 - 129

3.9                 Cykel och moped                     130 - 133

3.10               Buss – Fordon i linjetrafik        134 - 137


3.11               Cirkulationsplats                      138 - 140

312                Vad är en väg                          141 - 148

3.13               Stadskörning                           149 - 152

3.14               Förbjudet att stanna
                       och parkera                            153 - 158

3.15               Datumparkering                       158 - 164

3.16               trafiksignaler                           165 - 170

3.17               Polisman                                  171 - 173

                      Olika frågor                             174 - 178
 

Kapitel 4

Bilens rörelseenergi ökar med kvadraten på hastighetsökningen, höjer du hastighet från 45 km/h till 90 km/h (2 gånger) får du 4 gånger stor rörelseenergin. Höjer du hastighet (3 gånger) ger 9 gånger så stor rörelseenergi. Rörelseenergin är den viktigaste faktorn för bromssträckan längd. Bromssträckan ökar på samma sätt som rörelseenergin (2) gånger

Rörelseenergin och bromssträckan ökar med kvadraten på hastighetsökningen. Syftet med säkerhetsbälte och barnstolar i bilen är för att förebygga och minska antal olyckor. Kapitlet behandlar följande:

 

4 krafter som påverkar bilen och säkerheten i bilen

4.1                 Krafter som påverkar bilen        180 - 181

4.2                 Reaktionssträckan                      181 - 184

                      Bromssträckan, stoppsträckan
4.3                 Säkerhet i bilen                          188 - 188

                      Olika Frågor                               188 – 189

 

5.Landsvägskörning

Den höga hastigheten på motorvägar, landsväg och motortrafikled av de viktigaste faktorerna för uppkomsten av de flesta dödsolyckorna. Andra faktorer som leder till olyckor på dessa vägar är trötthet, stress, tung trafik på vägen, föraren påverkas av alkohol, brist på uppmärksamhet på vägar med dåligt sikt, väglag och bilens skick. För att minska sådana incidenter ska man anpassa hastigheten eller defensivt och lämpligt avstånd mellan dig och bilen framför dig så att du kan bromsa i god tid. lätta på gasen på så sätt du ska minska utsläppen av gaser som leder till skador på miljön och människor.

Landsvägskörning kan involvera högre hastigheter och många trafikolyckor. Olyckor kan bl a bero på dålig uppmärksamhet, stress, alkohol, tät trafik och placering av bilen under körning. Kapitlet behandlar följande: 


5.1                 Vägmarkeringar                       191 - 197

5.2                 Körning på mindre landsväg     198 - 200

5.3                 Vägarbete                                 200 - 203

5.4                 Långsamtgående fordon (LGF) 204

5.5                 Vägren                                     205

5.6                 Omkörning                               206 - 210

5.7                 Järnvägskorsning                     211 - 215

5.8                 Vilt i trafiken                             216 - 217

5.9                 Landsväg                                  217 - 218

5.10               Mindre landsväg (Enskild väg)  219 - 222

5.11               Stora landsväg                          223-227

5.12               Kantstolparna (Reflex stolpar)  227 - 229

5.13               Motortrafikled                           230 - 231

5.14               Motorväg                                  231 - 234

5.15               Påfart, Avfart - motorvägen     234 - 237

5.16               Väg (2 +1) och väg (1+1)       237 - 239

                      Olika frågor                              240-241

 Kapitel 6 Mörkerkörning, halkkörning och miljön

Olika förhållande inverkar vår förmåga att köra på ett säkert sätt. Kunskaper om riskerna är mycket viktiga för att klara av att agera i svåra situationer. Stress, trötthet och skicket på bilen, samt vägen är avgörande för att undvika olyckor. Kapitel.6 tar upp följande:

6.1                 Förmåga att köra i mörker      243

6.2                 Ljusbehandling  i mörker       244

6.3                 Parkering i mörker                 244

6.4                 Nödstopp i mörker                 245

6.5                 Omkörning i mörker              245 - 246

6.6                 Reflexer                                 246 - 247

6.7                 Halka, körning i halt väglag    247 - 250

6.8                 Miljön                                     250 - 252

6.9                 Bevara miljön                         253

6.10               Atmosfären                            253 - 255

6.11               Rent och  Fossila bränslen     256 - 257

6.12               Växthus effekten                   258 - 259

6.13               Avgaser                                 260 - 262

6.14               Katalysator                           262

6.15               Typer av körning                  263

6.16               Ekonomisk bil                       264 - 267

6.17               Sparsam Körning                  268 – 271

6.18               Farligt gods                           271

                      Olika frågor                          272 - 273

 

 7-Vägmärken och vägmarkeringar

Svenska vägmärken och andra ordningar har olika storlekar, former och färger. Dessa vägmärken och ordningar har ett gemensamt mål, nämligen att säkra trafikmiljö för alla som vistas på våra svenska vägar. Vägmarkeringar är för att leda trafikanterna.

Vägmärken och vägmarkeringar                 273-303

7.1                 Varningsmärken, A               277 – 288

7.2                 Väjningspliktsmärken, B       280

7.3                 Förbudsmärken, C                281 - 283

7.4                 Påbudsmärken, D                 284

7.5                 Anvisningsmärken, E            285 - 286

7.6                 Lokaliseringsmärken, F – I   287 - 292

7.7                 Upplysningsmärken, J           293

7.8                 Symboler, S                          293

7.9                 Tilläggstavlor, T                    294 - 295

7.10               Trafiksignaler, SIG                296 - 297

7.11               Vägmarkeringar, M               298 - 299

7.12               Anvisningsanordningar, X     300

7.13               Tecken av polisman,              301

7.14               Vägmärken med slutmärken   302 - 303
Tillägg-Trafikboken på Arabiska

Sidhänvisningar                                             304-311

Referenser                                                     312

Vanliga ord och meningar                              313-321

Anteckningar                                                 322